İzmir ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

İZMİR İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

Sayın Üyemiz;

İzmir İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Mayıs 2017 Cuma günü Saat:11:00’de, “Kazım Dirik Mahallesi, Sanayi Caddesi No:34 35100 Bornova / İZMİR” adresinde bulunan İzmir Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüğü B Blok Toplantı Salonunda aşağıdaki Gündem maddeleri doğrultusunda yapılacaktır.

Gerekli yasal çoğunluğun sağlanamaması halinde 2. Toplantı 22 Mayıs 2017 Pazartesi günü, aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

KAYYIM HEYETİ

Ahmet GÜLDAL Cemil ÇUMAK Hülya ERSOY

Kayyım Heyeti Başkanı Kayyım Heyeti 2. Başkanı Kayyım Heyeti Muhasip Üye

GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış ve Yoklama

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3- Divan Heyetinin Teşekkülü

4- Gündemin okunması ve açılış konuşması,

5- 26 Ağustos 2016 tarihli ve 29813 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Islah Amaçlı Hayvan

Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanan Yeni Anasözleşme’ye intibakın görüşülmesi ve oylanması.

6- Birlik için; alınacak ve/veya kiralanacak Gayrimenkullerin pazarlık usulü ile alınıp satılması, alım satım limitlerinin belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

7- Birlik için; kullanılacak araç ve gereçlerin alımı, satımı ve/veya kiralanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

8- Asil üyeler için giriş aidatı, yıllık aidat, tasdik ücreti, hizmet bedeli ile aday üyeler için hizmet bedeli ve tasdik ücretinin belirlenmesi,

9- Canlı ve/veya cansız demirbaş alımı, satımı veya kiralanması, demirbaşların terkini konusunda karar almak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

10- Üyelerin ihtiyaçlarına yönelik yapılan veya yaptırılacak olan küpe ve küpe uygulama ücretleri, aşılama, ilaç, kırkım, güncelleme ve hayvan sayımı vb. ile ilgili olarak ücretlerin belirlenmesi, güncelleme veya diğer gerekli hallerde her türlü hizmet satın alınması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11- Dilek ve temenniler,

12- Kapanış.